Onderneming starten

Welkom!

Beste (nieuwe) ondernemer,

Volgens informatie die wij van de KvK hebben ontvangen, heeft u zich in het afgelopen kwartaal ingeschreven als ondernemer in Diemen.

Ik heet u van harte welkom in onze gemeente. Wij vinden het belangrijk om korte lijnen met u als ondernemer te onderhouden. Daarnaast stimuleren wij het ontmoeten van bedrijven en ondernemers onderling. Dit doen wij bijvoorbeeld door jaarlijkse evenementen te organiseren zoals de schouw, bedrijvenpanels, borrels en diverse netwerkbijeenkomsten.

Door middel van deze flyer informeren we u graag over onderwerpen die voor u als ondernemer belangrijk kunnen zijn en welke spelregels er gelden bij het ondernemen in Diemen.

Heeft u vragen?

Neemt contact op met één van onze beleidsadviseurs van Economische Zaken. Via de e-mail ez@diemen.nl of via (020) 31 44 888 kunt u worden doorverbonden met beleidsadviseurs, Milan Plug en Angelique Bansie.

Vriendelijke groeten,
-Jeroen Klaasse

De belangrijkste spelregels

Bij het starten of vestigen van een bedrijf komt veel kijken. Wanneer u een bedrijf vestigt, gelden een aantal regels. De belangrijkste zijn:

Omgevingsloket

Informatie over het omgevingsplan, omgevingsvergunningen, milieueisen het activiteitenbesluit kunt u vinden op: omgevingswet.overheid.nl

Omgevingsplan

Bij vestiging van uw bedrijf of wijziging van uw bedrijfsvoering of bedrijfspand heeft u te maken met het omgevingsplan. In een omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) staat onder andere beschreven welk type bedrijven wel en niet zijn toegestaan in een bepaald gebied.

Omgevingsvergunning

Bent u van plan iets te bouwen of te slopen, of iets te doen dat hinder aan mens of milieu kan veroorzaken? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig in het kader van bouwen, brandveiligheid of milieu.

(Milieu)activiteiten melden

Begint u een nieuw bedrijf of gaat u verbouwen? Of veranderen de activiteit binnen uw bedrijf? Dat kan invloed hebben op het milieu. Voor sommige schadelijke activiteiten van uw bedrijf hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen. Een melding is dan voldoende. Dit doet u via het Omgevingsloket.

Andere vergunningen

Voor het starten van bijvoorbeeld een horecabedrijf, plaatsen van een terras, aanbrengen van gevelreclame en het plaatsen van kansspelautomaten heeft u een vergunning nodig. Maar bijvoorbeeld ook als u wilt flyeren om uw bedrijf te promoten.

Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft voor iets dat u wilt gaan doen? Neem dan eerst contact op met de gemeente.​​​​​

Ondernemersvereniging

Als ondernemer in Diemen kunt u lid worden van ondernemersvereniging Ondernemend Diemen. Dit is een actieve bedrijfsvereniging die ondernemers bijeenbrengt, samenwerking versterkt en collectieve belangen behartigt. De OD is er voor alle ondernemers in Diemen.

Van ZZP’ers tot multinational. Ondernemend Diemen organiseert diverse netwerkbijeenkomsten en andere activiteiten.

Ondernemend Diemen

Bedrijf aan Huis 

Het is meestal toegestaan om een bedrijf aan huis te hebben in uw woning. Hoofdregels hierbij zijn:

  • 1. U bent zelf woonachtig in de woning.
  • 2. Ten hoogste 30% van het vloeroppervlak van uw woning, tot een maximum van 50 m² mag u hiervoor gebruiken.
  • 3. De activiteiten mogen geen afbreuk doen aan het karakter van de woning en de woonomgeving.
  • 4. Detailhandel en Horeca is niet toegestaan.
  • 5. Huurt u een huis? Dan moet de verhuurder toestemming geven.

De volledige lijst met regels is te vinden in het bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is te vinden op:

Het verhuren van de gehele woning voor vakantieverhuur is niet toegestaan in Diemen. Bed & Breakfast verhuur is onder voorwaarden in Diemen toegestaan.

De regels vindt u hier.

Reclame

Voor ondernemers zijn er verschillende mogelijkheden voor het plaatsen van reclame in de openbare ruimte en aan uw gevel.

A0-displays (sandwichborden om lantaarnpalen). Diemense ondernemers kunnen hierop maximaal 2x per jaar voor een gereduceerde tarief adverteren. U kunt hier meer informatie vinden.

Lichtmastreclames (lichtbakken aan lantaarnpalen). U kunt hier meer informatie vinden.

Wilt u reclame aan uw pand aanbrengen? Vraag dan een omgevingsvergunning aan via het omgevingsloket.

Milieuzone en Parken

Rijdt u met een bestel- of vrachtauto binnen de ring van Amsterdam, dan krijgt u met de uitstootvrije zone te maken. U kunt hier zien tot wanneer u uw voertuig in de uitstootvrije zone mag rijden.

Op bedrijventerreinen geldt: parkeren gebeurt zoveel mogelijk op eigen terrein. Dit betekent dat bedrijfsen personeelsvoertuigen op eigen terrein moeten worden geparkeerd. De openbare parkeerplekken op de bedrijventerreinen zijn bedoeld voor (zakelijke) bezoekers van de bedrijven. Bij kantorenpark Bergwijkpark geldt betaald parkeren.

Kijk voor meer informatie over parkeren in Diemen op onze website.

Energiebesparing en opwek van duurzame energie 

Afhankelijk van uw energieverbruik en activiteiten kunnen er voor uw bedrijf energiebesparingseisen vanuit bouw- en milieuregelgeving gelden. Voor vragen over energie kunnen bedrijven uit Diemen terecht bij het Regionaal Energieloket zakelijk. U vindt hier branchegerichte informatie over mogelijke energiebesparingsverplichtingen, energiemaatregelen en subsidies en financieringsmogelijkheden.

Ook vindt u er informatie over de actie “Zon op grote daken” van de gemeente Diemen

Bedrijfsafval

In de meeste gevallen bent u als bedrijf verplicht een afvalcontract te hebben. Het is voor bedrijven niet toegestaan om de ondergrondse containers in de woonwijken te gebruiken voor bedrijfsafval.
Ook is het niet toegestaan om containers (of andere voorwerpen) in de openbare ruimte te plaatsen. Dit dient op eigen terrein te gebeuren. Doe de check op de website.

Duurzaam ondernemen

De gemeente Diemen vindt duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. In bouw- en milieuregelgeving zijn de duurzaamheidseisen opgenomen. Afhankelijk van uw activiteiten dient u hier aan te voldoen. Steeds meer bedrijven richten zich op verduurzaming van hun bedrijfsvoering, diensten en producten. Meer informatie en hulp over duurzaam ondernemen is te vinden op:

Duurzaamheid in Diemen

Stichting Daarom Duurzaam Diemen verbindt bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners die actief zijn voor een duurzamer Diemen. Ben je benieuwd naar alle initiatieven en evenementen die georganiseerd worden? Kijk op de website van Daarom Duurzaam Diemen voor meer informatie.

Daarnaast bouwt de gemeente Diemen vanuit de duurzaamheidsagenda 2020- 2025 aan een duurzame samenleving en een gezonde leefomgeving. Informatie over gemeentelijk duurzaamheidsbeleid is te vinden op de gemeentelijke website.

Buiten Beter

Wilt u een melding maken over bijvoorbeeld een losliggende stoeptegel, overhangend groen, zwerfvuil of een scheve lantaarnpaal? Ook ondernemers kunnen gebruik maken van de Buiten Beter app of het webformulier op de website van de gemeente Diemen. De Buiten Beter App kunt u downloaden in de Google Play store of in de IOS App store. Het webformulier voor meldingen openbare ruimte vindt u via onze website. ​​​​

Blijf op de hoogte!

Ongeveer tien keer per jaar verschijnt de Diemen Economische Zaken Nieuwsbrief. Dit is de beste manier op de hoogte te blijven van zaken die voor u als ondernemer belangrijk zijn. Meldt u nu aan voor de Economische Zaken Nieuwsbrief via de volgende link

Contact 

U kunt met al uw ondernemer gerelateerde vragen terecht bij cluster Economische Zaken Diemen.

Via de ez@diemen.nl of via (020) 31 44 888 kunt u worden doorverbonden met de beleidsadviseurs.