Onderneming starten

Welkom nieuwe ondernemer!

Ik heet u van harte welkom in onze gemeente. Wij vinden het belangrijk om korte lijnen met u als ondernemer te onderhouden. Daarnaast stimuleren wij het ontmoeten van bedrijven en ondernemers onderling. Dit doen wij bijvoorbeeld door jaarlijkse evenementen te organiseren zoals de schouw, bedrijvenpanels, borrels en diverse netwerkbijeenkomsten.
Door middel van deze flyer informeren we u graag over onderwerpen die voor u als ondernemer belangrijk kunnen zijn en welke spelregels er gelden bij het ondernemen in Diemen.

-J. Klaasse, wethouder Economische Zaken

Vergunningen, eisen en meer

Bestemmingsplan
Bij vestiging van uw bedrijf of wijziging van uw bedrijfsvoering of bedrijfspand heeft u te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan staat onder andere beschreven welk type bedrijven wel en niet zijn toegestaan in een bepaald gebied.
Op www.ruimtelijkeplannen.nl   kunt u de bestemmingsplannen van Diemen vinden. De gemeente toetst bijvoorbeeld bij een vergunningsaanvraag of uw plan binnen het bestemmingsplan mogelijk is.


Omgevingsvergunning
Bent u van plan iets te bouwen of te slopen, of iets te doen dat hinder aan mens of milieu kan veroorzaken? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig in kader van bouwen, brandveiligheid of milieu. Op de website  van Omgevingsloket is hier meer informatie over te vinden.  

Milieueisen
Uw bedrijfsvoering moet voldoen aan de milieueisen. Op www.aimonline.nl  kunt u zien waar uw bedrijf onder valt en welke voorschriften van toepassing zijn. Op www.aimonline.nl  kunt u:

  • Controleren of een vergunning of melding nodig is;
  • Checken welke milieuregels en maatregelen voor u gelden;
  • Online een melding Activiteitenbesluit doen.

Andere vergunningen
Voor het starten van bijvoorbeeld een horecabedrijf, plaatsen van een terras, aanbrengen van gevelreclame en het plaatsen van kansspelautomaten heeft u een vergunning nodig. Maar bijvoorbeeld ook als u wilt flyeren om uw bedrijf te promoten. Meer informatie hierover kunt u via deze link vinden. 

Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft voor iets dat u wilt gaan doen? Neem dan eerst contact op met de gemeente.
 

Ondernemersvereniging

Als ondernemer in Diemen kunt u lid worden van ondernemersvereniging Ondernemend Diemen. Dit is een actieve bedrijfsvereniging die ondernemers bijeenbrengt, samenwerking versterkt en collectieve belangen behartigt. De vereniging is er voor alle ondernemers in Diemen. Van ZZP’ers tot multinational en van winkelier tot groothandel. Ondernemend Diemen organiseert voor haar leden diverse netwerkbijeenkomsten en andere activiteiten.

Bedrijf aan Huis 

Het is meestal toegestaan om een bedrijf aan huis te hebben in uw woning. Hoofdregels hierbij zijn:

  1. U bent zelf woonachtig in de woning.
  2. Ten hoogste 30% van het vloeroppervlak van uw woning, tot een maximum van 50 m² mag u hiervoor gebruiken.
  3. De activiteiten mogen geen afbreuk doen aan het karakter van de woning en de woonomgeving.
  4. Detailhandel en Horeca is niet toegestaan.
  5. Huurt u een huis? Dan moet de verhuurder toestemming geven.
  6. De volledige lijst met regels is te vinden in het bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl​​​​​​

Het verhuren van de gehele woning voor vakantieverhuur is niet toegestaan in Diemen. Bed & Breakfast verhuur is onder voorwaarden in Diemen toegestaan.
De regels vindt u op: www.diemen.nl. 

Parkeren

Voor de bedrijventerreinen geldt: parkeren gebeurt zoveel mogelijk op eigen terrein. Dit betekent dat bedrijfsvoertuigen en voertuigen van personeel op eigen terrein moeten worden geparkeerd. De openbare parkeerplekken op de bedrijventerreinen zijn in principe bedoeld voor (zakelijke) bezoekers van de bedrijven.

Bij kantorenpark Bergwijkpark geldt betaald parkeren.

Meer informatie over parkeren 

Energiebesparing en opwek van duurzame energie 

Afhankelijk van uw energieverbruik en activiteiten kunnen er voor uw bedrijf energiebesparingseisen vanuit bouw- en milieuregelgeving gelden. Voor vragen over energie kunnen bedrijven uit Diemen terecht bij het zakelijk regionaal energieloket. U vindt hier branchegerichte informatie over mogelijke energiebesparingsverplichtingen, energiemaatregelen en subsidies en financieringsmogelijkheden.

Ook vindt u er informatie over de actie “Zon op grote daken” van de gemeente Diemen. 

Veel ondernemingen en instellingen vallen onder de informatie- en energiebesparingsplicht. Misschien u ook. Provincie Noord-Holland, de omgevingsdiensten en de gemeente willen u daarbij helpen. Via de website check, klik, bespaar vindt u alles wat u nodig heeft om te checken of u onder deze verplichtingen valt en zo ja, hoe u eraan kunt voldoen.

Inzameling bedrijfsafval

In de meeste gevallen bent u als bedrijf verplicht een afvalcontract te hebben. Het is voor bedrijven niet toegestaan om de ondergrondse containers in de woonwijken te gebruiken voor bedrijfsafval.

Doe de check! Meer informatie is te vinden via de volgende link

Duurzaam ondernemen

De gemeente Diemen vindt duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. In bouw- en milieuregelgeving zijn de duurzaamheidseisen opgenomen waar, afhankelijk van uw activiteiten, tenminste aan moet worden voldaan. Steeds meer bedrijven richten zich op verregaande verduurzaming van hun bedrijfsvoering, diensten en producten. Meer informatie over duurzaam ondernemen is te vinden op:

De gemeente Diemen bouwt vanuit de duurzaamheidsagenda 2020-2025 aan een duurzame samenleving en een gezonde leefomgeving. Informatie over gemeentelijk duurzaamheidsbeleid is te vinden op de gemeentelijke website.

Daarom Duurzaam Diemen

Stichting Daarom Duurzaam Diemen verbindt bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners die actief zijn voor een duurzamer Diemen, kijk hiervoor op www.daaromduurzaamdiemen.nl.

Makkelijk Melden 

Wilt u een melding maken over bijvoorbeeld een losliggende stoeptegel, overhangend groen, zwerfvuil of een scheve lantaarnpaal? Ook ondernemers kunnen gebruik maken van de Makkelijk Melden app of het formulier op de website van de gemeente Diemen De Makkelijk Melden App kunt u downloaden in de Google Play store of in de IOS App store.

Diemen Economische Zaken Nieuwsbrief

Ongeveer tien keer per jaar verschijnt de Diemen Economische Zaken Nieuwsbrief. Dit is de beste manier op de hoogte te blijven van zaken die voor u als ondernemer belangrijk zijn. Meldt u nu aan voor de Economische Zaken Nieuwsbrief via de volgende link

Contact 

U kunt met al uw ondernemer gerelateerde vragen terecht bij cluster Economische Zaken Diemen.

Via de ez@diemen.nl of via (020) 31 44 888 kunt u worden doorverbonden met de beleidsadviseurs