Zwemmen in open water

In Diemen zijn geen officiële zwemplekken. Bij hoge temperaturen zoeken mensen steeds vaker verkoeling en ontspanning bij en ook in het water, zoals de Weespertrekvaart.

Hier zwemmen is gevaarlijk en op veel plaatsen verboden. Zwemmen in vaargeulen zoals in de Weespertrekvaart en bij bruggen, sluizen en havens mag namelijk niet. Ook springen van bruggen is verboden. Wie dat toch doet, kan een boete krijgen. Waternet is als de beheerder van het water in Diemen ook verantwoordelijk voor de handhaving. 
pagina buiten zwemmen

 

 

Waar mag ik zwemmen?

Er zijn in Diemen veel plekken waar je lekker aan het water kunt zitten, zoals de steigers langs de Oost-West As. Deze steigers zijn niet bedoeld als zwemplek. Op sommige plekken zijn ook trappetjes langs de waterkant. Dat betekent niet dat dit een zwemplek is. De trappetjes zijn om uit het water te komen als iemand er in is gevallen. Als u zelf een ladder of (duik)plank aan een steiger van de gemeente plaatst, wordt deze voorzien van een oranje sticker. U heeft dan even de tijd om deze zelf weg te halen, anders doet de gemeente dat.

 

Wat zijn de risico’s van zwemmen in open water?

Zwemmen in open water is altijd op eigen risico. Zwemmen in het open water kan gevaarlijk zijn.

  • De kwaliteit van het zwemwater wordt niet gecontroleerd. Soms worden mensen ziek na het zwemmen in open water. Na hevige regenval is het beter om een paar dagen niet te zwemmen in open water, omdat het riool kan overlopen. En pas op voor blauwalg in stilstaand water in warme periodes.
  • Zwemmers zijn voor mensen op een binnenvaartschip nauwelijks zichtbaar. Een groot schip kan niet direct vaart minderen of op het laatste moment uitwijken.
  • Zwemmers kunnen door de sterk wisselende temperatuur van het water kramp krijgen en onderkoeld raken.
  • Het is bijzonder gevaarlijk om zomaar het water in te springen of duiken. Door het troebele water kun je de diepte niet inschatten en voorwerpen op de bodem vaak niet zien.
  • Zwemmen is op veel plaatsen niet alleen gevaarlijk, maar ook verboden. Officieel is het niet toegestaan om te zwemmen in vaargeulen zoals in de Weespertrekvaart en bij bruggen, sluizen en havens. Hetzelfde geldt voor het springen van bruggen. Waternet is als de beheerder van het water in Diemen ook verantwoordelijk voor de handhaving. 

 

Kies een officiële zwemplek voor uw veiligheid

In Diemen zelf zijn geen officiële zwemplekken. In de omgeving van Diemen zijn verschillende officiële zwemplekken. Kies voor uw veiligheid een officiële zwemplek. Actuele informatie over alle bekende zwemwaterplassen in Noord-Holland is op te vragen via de zwemwatertelefoon. Of kijk op zwemwater.nl of download de gratis app "Zwemwater" voor informatie over de waterkwaliteit op de officiële zwemplekken. U leest daar ook wat u kunt doen als u gezondheidsklachten krijgt door het zwemmen in open water.


     icon telefoon    Zwemwatertelefoon (088) 102 1300 (gratis).
     icon website Kijk op zwemwater.nl  
     icon website Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van de GGD of op de website van Waternet.


Twijfelt u ergens over of heeft u nog een vraag?

Neem dan contact op met gemeente Diemen. Wij zijn bereikbaar via telefoon en e-mail.

     icon telefoon   (020) 31 44 888
    icon mail  info@diemen.nl